Kontaktinfo
Postadresse:
Postboks 9022
Skibåsen 42A
4696 Kristiansand S

Besøksadresse/varelevering:
Skibåsen 42A
4636 Kristiansand

Tel: 3812 2930
firmapost@halvard-thorsen.no

Org. Nummer: 916 734 662 MVA
Ansatte
Daglig leder:
Jan Buch
E-post: jan.buch@halvard-thorsen.no
Tlf: 98246390

Prosjektleder:
Ragnar Olsen
E-post: ragnar.olsen@halvard-thorsen.no
Tlf: 98246392

Prosjektleder:
Stein Hagen
E-post: stein.hagen@halvard-thorsen.no
Tlf: 98246387

Serviceleder:
Øystein Pettersen
E-post: oystein.pettersen@halvard-thorsen.no
Tlf: 98246385

Regnskap, Fakturaspørsmål og Lønn
Anne I Nygaard.
E-post: anne.nygaard@halvard-thorsen.no
Tlf: 38122930

Anne Irene Tøllefsen.

E-post: anne.irene@halvard-thorsen.no
Tlf: 38122930